Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Illustration av ubåt testas i Themsen. Människor står på land och tittar på

Illustration av när Drebbels ubåt testas i Themsen i London. Bild: Okänd skapare, Public domain, via Wikimedia Commons

Del 7: Fördjupning - Ubåtshistorik

Naturen inspirerar människans teknikutveckling 

Möjligheten att färdas under vattenytan har under historiens gång inspirerat människor, uppfinnare och ingenjörer. Fåglar har inspirerats oss att flyga och havens stora däggdjur valarna har motiverat oss till att dyka djupt ner under vatten. 

Uppfinnaren och konstnären Leonardo da Vinci gjorde ritningar av ubåtar redan på 1400-talet, men man vet inte om de faktiskt blev till verklighet och byggdes. Enligt ritningarna så skulle de kunnat fungerat. 

Det finns exempel på en tidig ubåt från 1600-talet. En holländsk uppfinnare som hette Drebbel lyckades med en ubåtskonstruktion som kunde ta sig fram på 5 meters djup i floden Themsen i London. 

Van_Drebbel.jpg

Illustration av när Drebbels ubåt testas i Themsen i London. Bild: Okänd skapare, Public domain, via Wikimedia CC

AD361G (1).jpg

Här har man försökt återskapa Drebbels ubåt som drevs av årorna som sticker ut från ubåtens sidor. Foto: Homer Sykes / Alamy Stock Photo

Turtle- den första militära ubåten 

Under det amerikanska frihetskriget (1775-1783) användes för första gången en ubåt som ett vapen. Ubåten fick namnet Turtle, eftersom den såg ut som en sköldpadda. Den skulle sänka ankrade brittiska skepp. Detta misslyckades och Turtle sänktes istället av engelsmännen som var fienden. Även om Turtle sjönk är principen att sjunka och flyta genom att ta in vatten och blåsa ut vatten ur speciella tankar densamma som på moderna ubåtar. 

Bushnell_s_Turtle.jpg

Ubåt som vapen experimenterade man med i det amerikanska frihetskriget år 1776. Illustration: William Oliver Stevens, Public domain, via Wikimedia CC 

 

Modell av The Turtle

Filmen ”Meet the first submarine in Combat” visar en modell av The Turtle och hur den var tänkt att fungera. Videon har engelskt tal och valbar engelsk text.  

Gå till Impossible Engineerings film (extern länk)

 

Hunley - ubåten som sänkte sig själv 

I det amerikanska inbördeskriget (1861-1865) användes också en ubåt. År 1865 sänkte ubåten Hunley ett fartyg från Nordstaterna, USS Houstanic, utanför Charleston. Det var dock det första och enda uppdraget som den ubåten gjorde. Ubåten befann sig för nära sprängladdningen som sänkte fiendeskeppet. Båda fartygen sjönk och ubåtens hela besättning dog. 

 

Lär dig mer om ubåtar

Reportage om Hunley 

Filmen finns med engelskt tal utan undertext.  

Gå till WCBD NEWS 2 filmreportage på Youtube (extern länk) 

Historiska ubåtar 

Intresserad av ubåtars historia? Läs mer om de första ubåtarna i historien. 

Gå till SO-rummet (extern länk) 

 

Lyssna på Marinmuseums ljudfil om ubåtens historia.

Gå till Marinmuseums ljudfil (extern länk) 

 

Ett skrämmande och dödligt vapen 

Det var inte förrän under det första världskriget som ubåten blev ett fruktat vapen för sjömän och sjömilitärer. Tyskland hade utvecklat, för sin tid, nya moderna ubåtar och hade en effektiv tillverkning. Många andra nationer hade liknande ambitioner och var inte långt efter.  

Första världskrigets strider präglades av industrialismens teknik och effektivitet, dödligare vapen, större slagkraft och tillverkning på löpande band. Soldater och sjömän på slagfälten fick för första gången i historien möta kulsprutor, stridsvagnar, stridsflygplan, stridsgas, jättestora fältkanoner, pansarskepp, torpeder och ubåtar. Gammal taktik och militära traditioner som mötte modern teknik skapade enorma förluster. 

Det mänskliga lidandet och förlusterna på alla sidor blev otroligt stora: 16,5 miljoner människor dödades totalt under första världskriget och över 5000 handelsfartyg sänktes av ubåtar.  

Även under andra världskriget var Tyskland det ledande landet när det gällde att tillverka och  använda ubåtar i modern krigföring. Vid andra världskrigets slut hade Tyskland haft tillgång till 863 ubåtar varav 753 av dessa sänktes. 41 000 unga män och pojkar skickades ut i ubåtar och av dessa dog 26 000 människor. Tyska ubåtar sänkte 3000 av de allierades (Storbritannien, Frankrike, USA) fartyg och 35 000 allierade sjömän dog.  

Även svenska fartyg blev attackerade av ubåtar. Under andra världskriget sänktes 96 svenska handelsfartyg av ubåtar och 1400 svenska sjömän dog av ubåtsattacker och minsprängningar. 

Ubåtar idag då? 

Under det kalla kriget (1945-1990) var de kärnvapenbestyckade atomdrivna ubåtarna viktiga för att upprätthålla terrorbalansen. Ubåtarna skulle garantera att man med kärnvapen kunde hämnas en oförberedd kärnvapenattack mot det egna landet efter att landet var sönderbombat. På det viset kunde ingen vinna eller ens vilja starta ett kärnvapenkrig. Dessa ubåtar finns kvar än i dag och ingår i de stora militärmakternas säkerhetstaktik. 

Mindre ubåtar som inte drivs av kärnreaktorer, eller har atomvapen ombord, kallas för konventionella ubåtar. De har samma taktiska uppgifter som under andra världskriget.  

Svenska ubåtar 

Sverige har en lång ubåtshistoria. Den första svenska ubåten som användes av flottan kallades Hajen och byggdes 1904. Den finns idag att se på Marinmuseum i Karlskrona. Sverige har därefter byggt och konstruerat ubåtar till den svenska flottan. Två nya ubåtar av Blekinge-klass (A26) byggs just nu på Saabs varv i Karlskrona.

Lyssna på Marinmuseums ljudfil om svenska ubåtar (extern länk)

 

MM.V 12339-ny.jpg

Ubåten Hajen till vänster, Sveriges första ubåt 1904. Ubåten HMS Neptun till höger tjänstgjorde i svenska flottan mellan 1980 och 1998. Nu vilar båda två i ubåtshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Bildkälla: Marinmuseum, Karlskrona

 

Mer spännande läsning om ubåtar

Läs om Hajen, HMS Neptun och andra svenska ubåtar. 

Ubåtar en del av det svenska invasionsförsvaret 

För Sveriges del är ubåtarna en viktig del av invasionsförsvaret och skyddet av Sveriges gränser. Om Sverige skulle anfallas av ett annat land är det mycket troligt att fienden kommer att transportera militärer och materiel via fartyg till Sverige. De svenska ubåtarnas uppgift är då att sänka så många som möjligt av dessa fartyg. På så sätt når färre fientliga soldater det svenska fastlandet. 

Ubåt_A_26_Saab_större_på-väg.jpg

Illustration av den svenska ubåten A26 som nu byggs på Saabs varv i Karlskrona. Foto: Saab  

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12