Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Frågeställningar

Propaganda och påverkan

Många texter, bilder och filmer visar ett ubåtsliv med leende män, de spelar sällskapsspel, lyssnar på musik och de får god mat. Besök av makthavare.  

 • Varför tror du att man skildrar ubåtslivet på det viset? 
 • Tror du att det är en bild som på ett korrekt sätt återger livet ombord, varför?  
 • Tror du att makthavare, höga politiker och militärer skulle vilja dela livet ombord med sjömännen? Varför? 

Många verksamheter, jobb och samhällsuppgifter har flera syften, mål och förutsättningar. När man rekryterar och gör reklam visas ofta en positiv och okomplicerad bild upp, det arbete man rekryterar för och verkligheten är ofta annorlunda. 

 • Kan du komma på och ge exempel på sådan verksamheter, bilder, reklamfilmer som försöker gestalta sin verksamhet på ett lockande sätt, men där verkligheten är annorlunda? 
 • Hur kan man skydda sig mot vilseledande bilder och skildringar?  
 • Hur kan man veta att en beskrivning av en verksamhet är korrekt? 
 • Vad behöver man ha för kunskaper för att inte vilseledas av falsk reklam, marknadsföring och förskönande fakta? 

Råvaror, handel och blockader

Ubåtar används för att stoppa transporter av råvaror och viktiga produkter för ett land, Syftet är att försvaga landets infrastruktur, krigsförmåga och människorna som lever i landet. 

Efter Tysklands anfall mot, och ockupation av Norge och Danmark den 9 april 1940 blev Sverige isolerat. Vår export och import upphörde nästan helt. Vi tvingades att ransonera viktiga varor. Vi blev också bra på att ersätta sådant som vi inte kunde importera med andra produkter och varor. 

 • Vilka varor tror du att det blev brist på i Sverige vid den tiden? 
 • Om Sverige skulle bli isolerat på samma sätt i dag, om vår import skulle stoppas. Vilka varor tror du då det skulle bli brist på? 
 • Gör två listor på dessa varor, då och nu. Jämför dem, försök komma på orsaker till att de är annorlunda, då och nu? 

Krig, vår miljö och framtiden - hur skall vi ha det? 

Krig motiveras ofta med att man måste försvara sin nationella tillhörighet, sin kultur, sitt språk, sitt folk. Religion och politik används som starka drivkrafter.  

Historien lär oss att krig skapar stort mänskligt lidande, slår sönder samhällen som generationer av människor byggt upp, förstör kulturarv, historiska byggnader och det vi säger oss skydda.  

Vi krigar, och förstör samtidigt den enda planeten vi känner till, som har förutsättningar för mänskligt liv.  

Att såga av den gren som man sitter på blir ett passande uttryck. 

Viljan att skydda och vårda det som är viktigt men också vår förmågan att förstöra och slå sönder, är motstridigheter i mänsklighetens arv. 

Välj en eller flera av frågorna för er diskussion:

 • Hur kan mänskligheten på riktigt skapa en bättre värld, där krig och miljöförstöring minskar och förhoppningsvis upphör? 
 • Vad måste vi undvika, sluta med? Ange hur och alternativ. 
 • Vilka misstag tror ni vi begår i dag som förstärker nuvarande miljöproblem eller skapar nya? 
 • Vad tror du framtida generationer kan kritisera vår tid för, på samma sätt som vi i dag tycker att dumpning av krigsmateriel i havet är riktigt korkat?  
 • Vad kan man göra för reflektioner när man funderar över människans dubbla egenskaper? 

Fundera först på egen hand, diskutera i grupp. Gör en skrivelse, ett dokument där ni sammanfattar era tankar och diskussioner.

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12