Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Upphittad skeppsgossesko. Från Marinmuseums utställning Sjöförsvar 500 år. Foto: Mikael Dunker, Marinmuseum/SMTM.

Sista fasen i ett skepps livscykel?

Museer är platser där historia kan formas, belysas eller glömmas. Vad vill olika museer att deras besökare ska minnas – och glömma – om örlogsflottan och dess historia? I detta delprojekt undersöks hur den svenska örlogsflottan har beskrivits och presenterats på museer i och runt utställningar. 

De senaste åren har forskningen runt flottans historia breddats. Från att ha dominerats av historia om krigföring till sjöss och sjöslag, studeras nu andra aspekter av flottan som socialhistoria och hur flottan har framställts och uppfattats under olika tider. Kan dessa trender spåras i de sätt som museer presenterar den svenska örlogshistorien? Varför har vissa föremål och händelser valts ut för att representera flottan?

Delprojektet undersöker hur idag utställda föremål, texter och andra tekniker samspelar med varandra och även arkiverad dokumentation om tidigare långvariga utställningar studeras.

En annan ambition är att analysera hur museers samlingar och utställningar som berör örlogsflottan har tolkats i museernas årsböcker, i facktidskrifter och andra publikationer. Studien kommer att inkludera men inte avgränsas till Marinmuseum i Karlskrona och Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Delprojektet ingår i forskningsprogrammets kulturarvsmodul.

Delprojektets namn

Sista fasen i ett skepps livscykel? Den svenska örlogsflottan som kulturarv i museer 1945–2020.

Kontakt

Projektledare

Andreas Linderoth, historiker, Statens maritima och transporthistoriska museer

E-post: andreas.linderoth@smtm.se

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-07