Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Så hamnade stenåldersfynden under vattnet

nyhet
2023-08-25
Första rummet i Vraks utställning Det delade havet handlar om den danska stenåldersboplatsen Tybrind vig. Människorna som bodde här för 7000 år sedan levde av det som fanns både i havet och på land. Boplatsen låg då på land, nära stranden. Men idag ligger platsen några meter under havsytan. Hur kommer det sig egentligen?

Landhöjning och strandförskjutning

Att stenåldersboplatsen i Tybrind vig idag ligger under vattnet beror faktiskt på landhöjningen. Det kan låta konstigt att högre landnivå leder till att något hamnar under vatten, men vi tar det från början.

Den senaste istiden inleddes för cirka 115.000 år sedan. Ny forskning har visat att inlandsisen kunde vara upp mot 3,5 kilometer tjock! Den oerhörda vikt detta innebar gjorde att landmassorna under isen trycktes samman. När istiden gick mot sitt slut drog sig inlandsisen tillbaka. Då minskade trycket på jordskorpan, och landhöjningen började. Det är en process som går snabbare i början, och sedan avstannar.

Processen har lett till lite olika saker för det område som idag är Danmark. Landhöjningen här hade redan stannat av när delar av dagens Sverige och Norge började höja sig när isen där försvann. När de nya landmassorna i norr reste sig så var det lite som att hela Skandinavien började slutta mot söder. Dessutom ledde de smältande isarna till en höjd havsnivå. Resultatet blev att en del platser i södra Skandinavien och Danmark hamnade under havsytan, som Tybrind vig.

Och tur är det! Eftersom Tybrind vig och andra stenåldersboplatser i Sydskandinavien täckts av Östersjöns vatten som är så bra för att bevara organiskt material, kan det göras fynd där som aldrig skulle kunna finnas kvar på land.

Landhöjningen pågår fortfarande, och det betyder att det på många platser sker en strandförskjutning. Vid norrländska Höga kusten är landhöjningen ganska snabb, landet höjer sig cirka 8–8,5 millimeter per år. I södra Sverige tippar bottnen på sjön Vättern eftersom landet reser sig snabbare i norr än i söder. Det betyder att vattenlinjen i södra Vättern sakta höjs, så det som varit land hamnar med tiden under vattnet. På botten av Huskvarnaviken finns bland annat ett gravröse från bronsåldern.

Doggerland

Doggerland var en stor landmassa som låg där dagens Nordsjön finns, mellan de brittiska öarna och fastlandseuropa. Området försvann succesivt på grund av de höjda havsnivåerna efter istidens slut. De sista delarna av Doggerland sjönk under havets yta för runt 7000 år sedan. Nutidens fiskare i området får ibland upp spår av det sjunkna landet i sina nät: det kan till exempel vara redskap från de människor som bodde här under stenåldern, eller skelettdelar från mammutar.

Källor

Länsstyrelsen Västernorrland: Världsarvet Höga kusten

Vrak och lämningar: Tybrind vig

SKB: Nya rön om inlandsisens tjocklek

SGU: Landhöjning från havsbotten till lerslätt

SGU: Isen smälter

SGU: Från istid till nutid

Vätternliv: Sjön