Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Human skull, today exposed after being protected by sediment for many thousands of years. Photo: Hans Dal, Marine Archaeological Group.

Tybrind vig - en resa till stenåldern

På botten av en dansk vik finns en av världens bäst bevarade boplatser från stenåldern. Men det har blivit en stor utmaning att bevara lämningarna kring Tybrind Vig och berättelserna om livet vid mellersta stenåldern.

Boplatsen dränktes så småningom av höjda havsnivåer. Den täcktes av lager med sediment och växter. En syrefattig, kall och skyddad miljö skapades med sällsynt goda förhållanden för bevarande. När arkeologer började undersöka platsen i slutet av 1970-talet påträffades mängder av föremål av material som trä och bast – föremål som uppe på land skulle ha brutits ned och försvunnit för länge sedan.

Livet vid lagunen

Människorna vid Tybrind Vig fiskade både i lagunens grunda vatten och ute till havs. Nära land finns det spår av fisket i form av krokar, och ljuster som fortfarande står upprätt i leran. Vid strandkanten låg stockbåtar, och i lagren av avfall fanns fiskben som visar att de också fiskade längre ut på havet.

Med stockbåtarna kunde människorna färdas längs med kusterna och korsa större vikar. De kunde flytta mellan olika boplatser, resa till gemensamma mötesplatser och bege sig ut på handelsfärder. I båtarna finns det spår av eldstäder. Elden kan ha använts som värmekälla, vid matlagning, och för att locka till sig byten vid nattfiske.

Miljöförändringar blottlägger boplatsen

Tybrind Vig är en historia om ett fantastiskt kulturarv och en möjlighet att komma nära människor som levde för tusentals år sedan. Men det är också en historia om miljöförstöring.

Miljöförändringar är en av orsakerna till att Tybrind Vig och andra liknande lämningar i Östersjön har hittats. Övergödningen från jordbruk har lett till ökad algblomning i Östersjön. När algerna dör sjunker de till botten och bildar ett täcke som kväver växterna på botten. Och när växtligheten dör finns inget som kan binda de lager av sediment som har skyddat lämningarna.

Stenåldersboplatser som i tusentals år varit skyddade i havsbotten eroderar fram. De blir lättare att upptäcka, men förstörs också lättare. I Tybrind Vig arbetar arkeologerna med att förhindra detta på olika sätt.

Tybrind Vig ingår idag i utställningar på Moesgaard museum, Langelands Museum och på Vrak.

Se var vraket ligger Till kartan