Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Kogg på sigill från det medeltida Stralsund i norra Tyskland, från år 1329.

800 år gammal kogg upptäckt

nyhet
2022-02-07
När marinarkeologer från Göteborgs universitet letade efter ett misstänkt vrak från 1500-talet, fann de istället ett annat unikt fynd. Rester av ett medeltida skepp, en tysk kogg, från tidigt 1200-tal. Det är en av de äldsta koggar som hittats i Europa.

Under hösten har Göteborgs universitet genomfört marinarkeologiska undersökningar längs Bohusläns kust för att ta reda på mer om redan kända vrak. Vid Dyngö utanför Fjällbacka tog de hjälp av drönare och upptäckte då en mörk struktur i en naturhamn nära land. Vid dykningar på platsen fann de ett tidigare okänt vrak som visade sig vara en kogg. Vraket är 10 meter långt och 5 meter brett.

- Skeppssidan är tätad med mossa, vilket är typiskt för koggar och skeppet bör en gång varit 20 meter långt, berättar marinarkeolog Staffan von Arbin som lett undersökningarna.

Träprover togs och skickades till ett dendrokronologiskt laboratorium i Danmark, och nyligen kom svaret, som var häpnadsväckande. Virket i koggen är av ek och hugget i nordvästra Tyskland mellan åren 1233 och 1240.

- Koggen kan ha varit byggd vid området kring Bremen och tillhört den framväxande tyska Hansan. Dessutom är detta en av de äldsta koggarna som hittats i Europa, säger en entusiastisk Staffan von Arbin.

Det tyska Hansaförbundet bedrev handel längs norska kusten och i hela Östersjön under medeltiden. Bohuslän, som då tillhörde Norge, var viktig som genomfartsled för den internationella sjöfarten under denna period.

En keramikskärva i yngre svartgods är det enda föremål som hittats vid den begränsade undersökningen. Den bekräftar att detta är ett tidigmedeltida fynd. Om det finns mer kvar av skeppets last får en eventuell framtida arkeologisk utgrävning visa.

- Invändigt är fartyget fyllt med träkol, vilket tyder på en kraftig brand, vilket gjorde att skeppet sjönk till botten där har det nu legat i nära 800 år, avslutar Staffan von Arbin.

Avhandling på gång

Staffan von Arbin skriver en avhandling om den medeltida sjöfarten i Bohuslän som under medeltiden tillhörde Norge. I och med höstens fynd kan han nu berätta om vrak och skepp från 1230 till 1500-talets början, som påträffats från Göteborg till norska gränsen.