Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Foto: Lovisa Brämming / Vrak/ SMTM, CC-BY.

Vrak - ett miljöcertifierat museum

nyhet
2022-03-17
Vid den nyligen genomförda miljörevisionen gavs tummen upp tack vare Vraks genomtänkta och naturliga sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vrak – Museum of Wrecks är nu miljöcertifierat enligt ISO 14001.

I och med ISO-certifieringen arbetar Vrak nu inom ramen för ett miljömässigt hållbart och välfungerande miljöledningssystem.

– ISO är en kvalitetsstämpel för det hållbarhetsarbete vi redan gjort och som vi nu kan bygga vidare på, säger en entusiastisk museichef, Odd Johansen och fortsätter:

– I praktiken betyder det att vi har en bra grund att stå på för att få miljöarbetet att fungera effektivt. Vår koppling till Östersjön är speciell och miljön är en del av Vrak, så vi både vill och måste förhålla oss till hållbarhet och miljöfrågor i vårt dagliga arbete.


Inspiration och förebild

Vrak vill inspirera omvärlden, turister och besökare från Sverige och internationellt, genom att berätta om hur museet arbetar – och om hur kultur och natur påverkas ovan och under vattnet. Museets miljöarbete har också betydelse för kulturarvet. 

– Till exempel bärgar vi inte vraken, vilket skulle vara enormt resurskrävande. Man kan säga att vi bärgar dem digitalt och berättar om dem i våra utställningar, berättar Odd Johansen.


I praktiken

Miljö och hållbarhet fanns med som självklara och viktiga frågor redan i uppdraget till att skapa museet. Under hela ombyggnaden, från en båthall från 1940-talet till ett modernt museum har hållbarhet varit en ledstjärna. Museet har haft stöd av en hållbarhetskonsult för tekniska och bestående lösningar, för både huset och utställningarna. Transporter har klimatkompenserats och avfall har återvunnits. Alla medarbetare är också delaktiga i att hållbara val görs.

Vad det gäller energi så värms huset och varmvattnet upp med 99 % förnyelsebar fjärrvärme och museet har förberett för solpaneler på taket. Nu krävs bara bygglov för att det ska kunna monteras och fungera.

– Vid upphandlingar har vi hållbarhet som ett viktigt kriterium. Det ska vara så hållbart som möjligt. Exempelvis återvinner caféet matrester, som blir mat åt grisar utanför Strängnäs, berättar Odd Johansen.

Hållbarhet är också museibutikens melodi, med ett småskaligt och genomtänkt utbud. Ekologiska, sociala och ekonomiska frågor har vägts in i varje produkt som noga valts ut och granskats ur hållbarhetsperspektiv.

– Vi har valt att vara stränga i alla delar – från tillverkning och transport till emballage. Hur och var tillverkas produkten? Hur långt måste den fraktas? Och om det är för mycket plast och förpackning runt, så väljs varan bort, berättar Odd Johansen.

Några få dykprodukter innehåller plast och andra är tillverkade av återvunnen plast.

– Vi vill inte att museet bidrar till att plast hamnar i atmosfär eller havet. Det går inte alltid att nå ända fram, men vi försöker, avslutar Odd Johansen.