Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Foto: Jim Hannson/ Vrak/ SMTM, CC-BY.

Sex örlogsskepp identifierade utanför Karlskrona

nyhet
2022-03-10
Marinarkeologer från Vrak har nyligen utforskat och identifierat sex skepp från 1600- och 1700-talen på botten i Blekinge skärgård. Skeppen har sänkts i Djupasund utanför den viktiga örlogsstaden Karlskrona för att skydda staden och hindra från angrepp sjövägen.

Att det legat vrak på botten i Djupasund mellan öarna Tjurkö och Sturkö har länge varit känt. Men ingen har vetat hur många och vilka de varit. Nu har Vraks marinarkeologer undersökt och kunnat identifiera dem: De gigantiska linjeskeppen Enigheten (som var det tredje största under 1600- talet) och Wasa, fregatten Södermanland, skärgårdsfartyget Disa, brigantinen Pollux samt kronojakten Simpan. Det är fartyg med långa och intressanta historier som fått avsluta sina ”karriärer” med att tjäna som spärr för att skydda Karlskronas örlogsstad.

Området kartlades med ett så kallat multibeam-ekolod. Karteringen visade sex troliga vrak inom undersökningsområdet och några andra historiska lämningar.

– Med hjälp av karteringen kunde vi koncentrera det arkeologiska arbetet och dokumentera vraken mer systematiskt, berättar Patrik Höglund, marinarkeolog på Vrak.

Därefter jämförde arkeologerna det som kom fram vid undersökningen med arkivuppgifter som berättar om sänkta skepp i Djupasund. Vraken är ett tidigare ofta förbisett källmaterial.

– I stället för att spekulera i vad som gömmer sig på botten, kan vi nu med hjälp av arkeologisk dokumentation få fram fakta kring vraken i Djupasund, fortsätter Patrik Höglund.

Dykpark

Vraken kommer att ingå i den dykpark som nu planeras i Världsarvet Karlskrona.

– Vrak har tagit fram ett förslag till en dykled där sportdykare kan se olika arkeologiska spännande och intressanta detaljer, som också berättar något om skeppen, säger Patrik Höglund.

Grafik över de sex olika vraken.

Grafik: Alexander Rausch/Vrak/ SMTM.

Rapport: Vraken i Djupasund - arkeologisk förundersökning