Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Den nyupptäckta pålspärren har en gång bestått av hundratals pålar nedslagna i havsbotten. Tusentals pålar i flera spärranläggningar blockerade infarten till Lyckebyån. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM, CC-BY..

Tusen år gammal spärr upptäckt i Blekinge

nyhet
2022-02-17
En tidigare okänd spärranläggning med virke hugget vintern år 1113 har hittats nära Karlskrona i Blekinge. Tusentals pålar har slagits ner för att skydda inloppet till Lyckebyån.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län undersökte Vraks marinarkeologer våren 2021 sex förmodade fornlämningar i Lyckebyfjärden nära Karlskrona. Redan 1995 hittades en spärranläggning i södra Lyckebyfjärden. Vid dykningarna förra våren kunde marinarkeologerna konstatera att det fanns spår på botten av ytterligare en spärranordning, norr om denna mellan öarna Hästö och Länsman.

 

Skog av pålar

När marinarkeologerna letade efter ett vrak mellan öarna Verkö och Länsman gick deras puls upp. Helt plötsligt syntes en skog av kraftigt eroderade pålar.

– Helt otroligt häftigt att få upptäcka en okänd pålspärr som var så pass intakt, säger marinarkeolog Jim Hansson på Vrak.

Pålarna visade sig vara främst av ek som hade kluvits, eller radialspräckts, vilket är en metod som bygger på att fibrerna i träet inte sågas av, vilket medför att styrkan bibehålls på ett bättre sätt.

– Det fick oss att inse att spärren måste vara mycket gammal med tanke på att eken under 1500- och 1600-talen och framåt blev alltmer sällsynt. Flera träprover för åldersbestämning togs med förhoppning om att få en bra datering.

Båda spärranordningarna dateras till tidigt 1110-tal. Den som hittades år 1995 är sannolikt också från 1100-talet. Tidigare C-14 datering visade 1000-talet (C-14 är ett lite grövre dateringsverktyg).

– Det är alltså tusentals pålar som spärrat av sunden in mot Lyckeby. Att de anlagt så stora och omfattande anläggningar visar på områdets betydelse. Man kan anta att det varit verksamhet där redan från slutet av vikingatiden! Kanske var det järnexporten de ville skydda? Eller var det skydd mot piratanfall? funderar Jim Hansson.

Rapport Lyckebyfjärden, spärranordningar