Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Foto: Lars Einarsson, Kalmar läns museum

Elefanten – en tålig gigant

Strax norr om Borgholm i Kalmarsund ligger grundet Elefanten. Ett ovanligt namn på en grynna, och det är nog många seglare som funderat över vad elefanter skulle haft för sig på våra breddgrader. Men namnet kommer från örlogsskeppet Elefanten som grundstötte här 1564.

Fakta

Djup: 6 meter

Byggd: 1555-1559

Längd: 38 meter (uppgifterna varierar)

Bredd: 10 meter

Förlist: 1564

Fartygstyp: Örlogsfartyg

Skeppet sjösattes i Stockholm omkring 1560 och med sin längd på cirka 50 meter var det rikets största örlogsfartyg.

I augusti 1564 utkämpade Elefanten sin sista strid utanför Ölands norra udde. Efter drabbningen seglade skeppet mot Kalmar, men gick för nära den öländska kusten och grundstötte. Ett stort hål slets upp i skeppets botten. Besättningen lyckades få stopp på det värsta läckaget genom en provisorisk tätning, och fartyget kunde fortsätta.

Framme på varvet vid Björkenäs strax norr om Kalmar skulle skadorna repareras. Men timmermännen gjorde ett ödesdigert misstag och tog bort den provisoriska lagningen för tidigt. Elefanten fylldes snabbt med vatten och sjönk nära land.

Skeppet låg ganska grunt på bara sex meters djup, och kung Erik XIV ansåg att en bärgning var möjlig. Stora stenkistor byggdes runt skrovet för att fungera som stöd när fartyget skulle lyftas upp från botten.

Men samtliga bärgningsförsök misslyckades och kungen insåg att han förlorat sin Elefant. Han beordrade då att stora mängder sten skulle tippas över vraket. Eftersom han själv hade misslyckats var han angelägen om att ingen annan skulle få skeppet på rätt köl.

Ännu idag är de stora stenkistorna synliga tätt intill skrovet även om de delvis har rasat samman. Trots mer än 450 år på botten är Elefanten fortfarande imponerande.

Fakta

Djup: 6 meter

Byggd: 1555-1559

Längd: 38 meter (uppgifterna varierar)

Bredd: 10 meter

Förlist: 1564

Fartygstyp: Örlogsfartyg

Se var vraket ligger Till kartan