Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Erosion kan hota danska stenåldersfynd

nyhet
2022-05-13
Den danska stenåldersboplatsen Tybrind vig ligger sedan länge på havets botten. Dolt under sand och lera ligger världsunika 7000 år gamla lämningar som berättar om de människor som en gång levde där. Nu hotas boplatsen av erosion.

Det var Langelands museum som för 40 år sedan grävde ut en del av stenåldersplatsen Tybrind vig vid danska kusten. Nu övervakar samma museum denna unika fornlämning eftersom den riskerar att påverkas av klimatförändringar.

– Vi har sedan 2017 varje år mätt om boplatsen påverkats av havets krafter. Om sanden försvinner och inte täcker fynden så förstörs de, berättar Sigurd Bohr, museiinspektör på Langelands Museum som tillsammans med kollegor håller koll.

Växten ålgräs spelar en viktig roll längs kusterna eftersom den binder havsbotten. Ålgräset har minskat på grund av övergödning av havet. Klimatförändringar gör vädret nyckfullare och vattnet varmare. Stormar kan leda till att föremål från fyndplatsen blottläggs och den glupska skeppsmasken skulle då fritt kunna äta upp de unika föremålen.

Arkeologerna använder två mätmetoder för att se eventuell erosion. De mäter noga höjden vid en speciell mätstation, och gör även en mer översiktligt i havsviken med hjälp av ekolod.

– Det vi gör vid Langelands museum är också en metodutveckling, eftersom erosion vid maritima lämningar inte mätts tidigare, berättar han.

Sigurd Bohr berättade om dessa metoder för att mäta erosion för andra nordiska arkeologer vid en marinarkeologisk konferens i Roskilde förra veckan.Foto: Sigurd Bohr, Langelands museum.

Stenåldersboplatsen vid Tybrind vig

1978-1987 grävdes delar av boplatsen ut och arkeologerna upptäckte en hisnande tidsresa 7000 år tillbaka i tiden. De fann mängder med föremål som matrester, keramik, metkrokar, fiskben textil, kanoter och målade paddlar - och människoskelett.

Detta är föremål som inte finns bevarade på land och som berättar något om de människor som levde där vid en skyddad lagun. De fiskade, jagade, samlade musslor, frön och växter. Och tillverkade redskap, keramik och tyg, och hade båtar.

Vill du se 7000 år gamla föremål från Tybrind vig? Kom till museet Vrak i Stockholm, där en av utställningarna berättar mer.