Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Vad är en dykpark?

nyhet
2022-09-29
Det finns dykparker på många håll i världen. I en dykpark kan såväl tub- och fridykare och snorklare få en undervattensupplevelse. Du kan simma efter en led i vattnet – eller få utforska konstverk som sänkts. Men ibland finns det vrak att upptäcka, som i Dalarö dykpark söder om Stockholm.

En dykpark med vrak kan antingen rymma medvetet sänkta fartyg som det kan vara spännande att dyka kring. Eller – som i Dalarö dykpark – finns det fartyg på havets botten som hamnat där på grund av olyckor eller av andra orsaker.

– Dalarö dykpark är en fantastisk upplevelse för sportdykare. Här finns riktiga och unikt välbevarade trävrak från 1600- och 1700-talen med spännande historier. De ligger inte så djupt och ofta nära land, berättar Pernilla Flyg, arkeolog på Vrak.

Marint kulturreservat

Några av vraken i Dalarö ingår i landets första marina kulturreservat, Dalarö skeppsvraksområde.  De är tillgängliga för dykare under ledning av guide, eftersom de är sköra och tidigare hade dykförbud.

– Nu kan man som dykare följa med kulturhistoriskt utbildade dykguider som kan berätta mer om vraken. De ser också till att begränsa antalet dykare vid varje tillfälle så att vraken inte skadas, säger Pernilla Flyg.

Äldre vrak räknas som fornlämningar och är skyddade av kulturmiljölagen.

– Se men inte röra gäller alla vrak, säger hon bestämt. Både vrak och föremål bevaras bäst där de nu ligger. Framtida dykare – ja framtida generationer måste också få uppleva dessa fantastiska tidskapslar.

Dalarö

Dalarö är ett litet kustsamhälle inom Haninge kommun, strax sydväst om Stockholm. Samhället har sedan hundratals år varit en viktig knutpunkt för fartyg med transport till och från Stockholm. Till Dalarö kom även skeppen som skulle vidare längre norr och österut över Östersjön.

– Ju mer sjötrafik desto fler vrak finns det, avslutar Pernilla Flyg.

De tre vraken i kulturreservatet

  • Handelsskeppet Anna Maria, byggt 1694, sjönk 6 februari 1709 efter en brand ombord, lastad med plankor och stångjärn.
  • Jutholmsvraket som sjönk runt år 1700. Vraket är oidentifierat och namnet kommer av att det ligger strax invid Jutholmen.
  • Dalarövraket/Bodekull, en fregatt som byggdes i Karlshamn (som då hette Bodekull) 1660 på uppdrag av kung Karl X Gustav. Sjönk 1678.

Föredrag 5 oktober 18.00

Kom till Vrak så tar Pernilla Flyg, arkeolog på Vrak och Emmy Ahlén, som leder guidade vrakturer via Vrakdykarpensionatetsom dig under ytan. Läs mer här.