Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Utställningstexter Tybrind Vig

Tybrind Vig, instruktion

Börja vid väggen direkt till vänster. Fortsätt med motsatt vägg, och rör dig sedan moturs vidare genom rummet.

Kartan visar lämningens placering, och i rutan finns korta fakta om den

Fakta om lämningen

LÄMNING: Stenåldersboplats.

TID: Cirka 7 000 år sedan, mesolitikum.

PLATS: Tybrind Vig, Fyn, Danmark.

HÄNDELSE: Boplatsen dränktes gradvis på grund av höjda vattennivåer.

Stenåldern under ytan

På botten av en dansk vik finns spår av en boplats från mellersta stenåldern. Den är fantastiskt välbevarad och berättar om liv och död vid Östersjöns kust. Då, för 7 000 år sedan, var området torra land. En grupp människor levde här vid en skyddad lagun. De fiskade, jagade, samlade musslor, frön och växter. De tillverkade redskap, keramik och tyg, och de hade båtar.

Boplatsen dränktes sedan sakta av de höjda havsnivåerna. Den täcktes av lager med sediment och växter. En syrefattig, kall och skyddad miljö skapades, med sällsynt goda förhållanden för bevarande.

När arkeologer började undersöka platsen i slutet av 1970-talet påträffades mängder av föremål av material som trä och bast, föremål som uppe på land skulle ha brutits ned och försvunnit för länge sedan.

När sedimenten försvinner. Bild till vänster om kartan.

Tybrind Vig var en av de första boplatserna från stenåldern som undersöktes under vatten. Idag arbetar marinarkeologerna framför allt med att skydda platsen. Övergödningen av havet gör att bottnen förändras. Lämningarna eroderar nu snabbt och förfaller, efter att ha bevarats så fantastiskt väl i många tusen år.

Människorna och havet. Långväggen.

Människorna vid Tybrind Vig fiskade både i lagunens grunda vatten och ute till havs. Nära land finns det spår av fisket i form av krokar, och ljuster som fortfarande står upprätt i leran. Vid strandkanten låg stockbåtar, och i lagren av avfall fanns fiskben som visar att de även fiskade längre ut på havet.

Med stockbåtarna kunde människorna färdas längs med kusterna och korsa större vikar. De kunde flytta mellan olika boplatser, resa till gemensamma mötesplatser och bege sig ut på handelsfärder. I båtarna finns det spår av eldstäder. Elden kan ha använts som värmekälla, vid matlagning, och för att locka till sig byten vid nattfiske.

Film

Filmen visar en provtur med en nygjord stockbåt av samma typ som båtarna i Tybrind Vig. Filmen saknar ljud och text.

I montern

Ljuster, spets och utsprång 

Ett ljuster är ett slags spjut, ofta ett treuddigt. Utsprången intill spjutspetsen hjälper till att hålla fast fisken när den väl är spetsad. Vid boplatsen finns ben av både ål och plattfisk, som med fördel fiskas med ljuster.

Fiskekrokar av ben

Formen är lik dagens redskap, men stenålderns krokar tillverkades av ben eller horn. Utanför strandlinjen vid boplatsen finns gott om trasiga krokar. Förmodligen har de gått sönder vid försök att få loss dem från bottennapp.

Livet vid lagunen

Människorna i Tybrind Vig flyttade runt mellan olika boplatser. Så vitt vi vet finns inga spår av bostäder här, men det finns gott om sopor. Bland matresterna finns ben från fisk, säl, hjortdjur och vildsvin. Fruktkärnor, musselskal, hasselnötter och frön visar att de tog till vara på det mesta som var ätbart i området.

Det finns också rester av hantverk i material som horn, ben, trä och bast. Några av Europas äldsta fragment av tyg kommer härifrån. Människorna från den här perioden är också de första i södra Skandinavien som tillverkar keramik, bland annat kärl i olika storlekar.

Film utan ljud

Filmen visar en arkeolog som återskapar mönster på ett yxhuvud som hittats vid boplatsen. 

I montern

Keramik, fragment med matrester

På den här skärvan av ett kärl finns fortfarande intorkade matrester kvar, som kan avslöja vilken mat kärlet har innehållit. Analys av skärvorna på platsen visade att någon en dag för 7 000 år serverade kokt torsk med örter i Tybrind Vig.

Ben från mård

Här var det djurens päls som togs tillvara, det avslöjar märkena på benen. Benen låg i en hög på vad som då var havsbotten, vilket visar att djurkropparna kasserades och kastades i havet efter att skinnen tagits tillvara.

Tyg och rep

Tillverkat av bast, möjligen en del av ett plagg eller en väska. Dessa fragment är runt 7 000 år gamla och därmed bland de äldsta i Europa. De har bevarats tack vare den skyddade miljön i den vattendränkta havsviken.

Djurben med slaktspår

Fynden av ben kommer från många olika arter, men de vanligaste matdjuren var fisk, kronhjort, rådjur och vildsvin. Artrikedomen, växtresterna, de olika jakt- och fiskeredskapen visar oss att människorna vid lagunen åt en varierad kost.

Tranlampa

Det här keramikkärlet är en oljelampa. Kärlet fylldes med bränsle, en veke stoppades i, och sedan fungerade kärlet som en flyttbar ljuskälla. Bränslet bestod av tran, utvunnet av fettet från säl, tumlare eller liknande.

Ornament på paddlar

Flera paddlar av trä har hittats, några med utskurna, geometriska mönster, ifyllda i med färg. Kanske var mönstren framför allt dekorativa, men de kan också ha haft en symbolisk innebörd, som att markera samhörighet inom gruppen.

Kortväggen, interaktiv station

Instruktion:

  • Doppa penseln i ett mönster.
  • Vidrör nu paddeln med penseln.

Den unga kvinnan och spädbarnet

1979 påträffades ett blottat kranium vid boplatsen. Det visade sig vara en grav med en ung kvinna och ett litet spädbarn. De låg på rygg i en grund, lite för kort gravgrop, och barnets kropp var placerat snett över kvinnans bröst. Ett omsorgsfullt arrangemang, som visar att människorna i deras närhet brydde sig om dem.

Några av de människor som tillbringade delar av sina liv på boplatsen fick också sin sista vila här. Senare har en till dubbelgrav hittats, troligen hör de till en större gravplats.

Kvinnan var mellan 14 och 16 år när hon dog. En flicka med våra mått mätt, men vid tiden snarare vuxen än ett barn. Spädbarnet levde inte mer än ett par, högst tre månader. Vi vet inte om kvinnan och spädbarnet var släkt.

Benens vittnesbörd

Skelettdelarna visar att kvinnan var 146 cm lång, och att hon led av en långvarig, säkert plågsam infektion i tandköttet. Spädbarnets skelett bär spår av långvarig ohälsa, kanske näringsbrist eller en infektionssjukdom.


Fortsätt till nästa rum: Darss

Tillbaka till Det delade havet, inledning

Tillbaka till start

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-03