Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Utställningstexter Arkeologi under vatten

Instruktion

Rör dig moturs genom denna del av utställningen. Sidan tar knapp 10 minuter att få uppläst.

Arkeologi under vatten. Över monter.

Marinarkeologer undersöker föremål och andra spår som människor har lämnat efter sig under vatten, eller i närheten av vatten. Vi som jobbar som marinarkeologer behövs där ledningar ska dras och där hamnar, broar och annat ska byggas. Vi söker efter allt från boplatser och försvarsanläggningar till vrak av olika slag. Oftast dokumenterar vi lämningarna på plats, men ibland måste vi bärga föremål för kunna dokumentera det eller få svar på olika frågor.

I Sverige är alla skepp som sjunkit före 1850 fornlämningar och skyddade av kulturmiljölagen. Ibland kan också yngre vrak klassas som fornlämningar. Skyddet innebär bland annat att du får dyka ner och titta på vraken, men du behöver ha tillstånd för att undersöka dem närmare.

Dyk ner och dokumentera

Arbete under vattnet måste vara effektivt eftersom tiden under ytan är begränsad. Därför är det viktigt att planera noga och att läsa på om platsen. Bland det första marinarkeologer gör när de dyker ner för att undersöka ett vrak, är ta reda på är hur gammalt det är.

Hur ser vraket ut, hur är det konstruerat? Finns det någon last eller några föremål kvar? Vi fotograferar, antecknar och ritar av saker. Ibland samlar vi in prover som kan hjälpa oss att bestämma fartygets ålder.

Kamera med undervattenshus. I monter.

Arbetet under ytan består till stor del av att fotografera och filma lämningar. En vanlig kamera kan monteras i ett vattentätt kamerahus. Lampa är viktigt, särskilt om du dyker djupt, eftersom vatten absorberar ljus och färg.

Dendro-prov. I nästa monter.

Trä kan ofta åldersbestämmas med hjälp av årsringarna. Det kallas dendro-kronologi. I filmen tas ett prov på en ekplanka från örlogsfartyget Resande Man. Analysen visade att trädet, som plankan kom ifrån, höggs ner på 1640-talet.

Olika sökverktyg. På lutande panel.

Det kan vara svårt att hitta lämningar, ofta ännu svårare i vatten än på land. Att leta igenom stora ytor i mörka och grumliga vatten tar förstås väldigt lång tid för en dykare. Men det finns tekniska lösningar som gör det lättare.

Bland de verktyg som används idag finns olika typer av ekolod: vanligt ekolod, side scan sonar och multibeam. Verktygen mäter på olika sätt hur lång tid det tar för en ljudvåg att studsa mot botten eller mot ett objekt. Till skillnad från ljus och radiovågor så sprider sig ljudvågor snabbare och längre i vatten än i luft. Här till vänster kan du ta reda på mer om hur de olika teknikerna funkar.

Grafiken till höger visar principen för de tre sökverktygen

Väggen över panelen

Norrahamnsvraket, ekolod

Ett vanligt ekolod gör mätningar av avståndet rakt ner till botten med hjälp av en samlad stråle med ljudsignaler. Med värdena skapas en digital bild som visar bottnens djupprofil. Kruxet med ekolod är att de enbart mäter rakt nedåt.

Ingrid Horn, side scan sonar

Det här instrumentet skickar och tar emot ljudsignaler både nedåt och åt sidorna. Det som sticker upp från botten skapar ”ljudskuggor” som kan avslöja konturerna av till exempel ett vrak. Ett effektivt verktyg.

Nåttarövraket, multibeam

Multibeam skickar ut knippen av ljudvågor i form av en solfjäder. En digital karta i 3D av bottnen skapas, som kan vridas och vändas. Ett effektivt men inte så finkänsligt verktyg. Det som bara reser sig lite från botten kan lätt missas.

Tre lämningar. Interaktiv station

På panelen visas bilder av tre lämningar. Välj lämning med knappen under bilden. På den stora skärmen visas en ROV-film från lämningen. På skärmarna ovanför ROV-filmen visas lämningens position på sjökort, ett utzoomat och ett inzoomat läge.

Stationen saknar text.

ROV kompletterar dykning

R O V står för Remotely Operated Vehicle, och är en fjärrstyrd undervattensrobot. De kan vara olika stora och är oftast utrustade med kamera, lampor, GPS och en griparm.

En ROV har så gott som obegränsad dyktid och är väldigt användbar på platser där det är farligt att dyka eller där det är väldigt djupt. Den kan vara lite klumpig och fungerar inte så bra när olika prover ska tas, eller när känsliga material och ömtåliga föremål ska hanteras. En erfaren dykande arkeolog är dessutom bättre på att bedöma och utvärdera en lämning direkt på plats.

Historier från en dykbåt. Interaktiv filmstation.

Tre marinarkeologer berättar i filmer med ljud och text. Välj film med knapparna på panelen.

Ett fruset ögonblick. Kortväggen.

Norr om Dalarö i Stockholms skärgård ligger ett ovanligt väl bevarat skeppsvrak. Arkeologerna tror att det är fartyget Bodekull, byggt 1660 i Blekinge i södra Sverige. Nere vid vraket får du känslan av att tiden har stannat. Olika redskap och föremål står kvar där de lämnades. Några krus av keramik står fortfarande på en balk i aktern och en kanon är kvar i sin lavett.

Under åren har marinarkeologer från flera olika institutioner undersökt vraket. De har filmat, fotograferat, gjort noggranna ritningar, och framställt en detaljerad modell i 3D av vraket. Några saker, som den stora galjonsfiguren i form av ett lejon, var för svåra att dokumentera på plats. De fick bärgas, dokumenteras och sedan läggas tillbaka.

I liggande monter, film, bilder och föremål

I monterns botten visas filmsekvenser från vraket.

Ett vrak, två bilder. Vid väggen.

Arkeologer dokumenterar gärna med både ortofoto och ritningar. I ortofoton, som den nedre bilden, sammanställs flera foton tagna ovanifrån. De blir lätt lite väl detaljrika. I en ritning kan arkeologen välja vad som ska göras synligt.

Ritning på ritplatta. Kortändan av montern.

Under vatten tecknar arkeologer på en vattenbeständig ritfilm som fästs på en ritplatta. En blyertspenna funkar fint, men du måste ligga still när du tecknar, inte röra upp slam och sediment. En stor ritning av en hel vrakplats består oftast av flera sammanfogade bilder.

Ditt uppdrag. Ett spel i tre delar.

Dyk ner och dokumentera. Del 1 av spelet.

En virtuell dykning. Slå dig ner på en pall och greppa bygeln under ett av cyklopen. Det är samma innehåll i alla cyklop. På bygeln finns som du behöver använda.

Under dykningen undersöker du ett vrak tillsammans med en kollega. Instruktionerna sker med talad dialog, textade uppmaningar samt visuella illustrationer.

 


Fortsätt till nästa del: Marinarkeologisk verkstad

Tillbaka till Uppdraget, inledning

Tillbaka till start

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-07