Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Tero Tankka (t.v.) och Maija Huttunen (t.h.) plockar upp prover. Foto: Minna Koivikko.

Den glömda flottan – en djupdykning i en oskriven maritim historia

"Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850" är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som kartlägger, dokumenterar och studerar den svenska örlogsflottan. 

I Östersjöns djup finns ett stort arkeologiskt material som är både världsunikt och ännu outforskat: Den svenska örlogsflottans sjunkna skepp. En del har sjunkit i strid eller i en olycka, men många har sänkts avsiktligt för att fungera som fyllningar av kajer och för att skapa hamnmiljöer. 

Forskningsprogrammet "Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850" kartlägger, dokumenterar och studerar den svenska örlogsflottan. Under denna tid var den svenska flottan en seglande flotta. Sammantaget finns information om cirka 785 fartyg, varav bara ett fåtal är arkeologiskt undersökta och dokumenterade. Ändå utgör fartygen en central del av den svenska maritima historien – en del som idag i stor utsträckning är bortglömd och okänd.

Inom forskningsprogrammet studeras och om möjligt identifieras fartygen med marinarkeologiska och andra metoder. Både skriftliga källor och arkeologiska fynd används.

Samarbete mellan CEMAS, SMTM och Museiverket

Programmet pågår 2021–2026 och utförs i samarbete mellan Centrum för maritima studier (CEMAS) och Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) samt Museiverket i Finland.

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

CEMAS

SMTM

Museiverket i Finland

Riksbankens Jubileumsfond

Mer om forskningsprogrammet

Om forskningsprogrammets mål, tidsperiod och struktur samt om forskningsprogrammets livscykelperspektiv finns att läsa under Mer om forskningsprogrammet.

Elva delprojekt

Forskningsprogrammet består av elva delprojekt. Ett av dem har ännu inte startat. Mer information om delprojekten finns via länkarna nedan.

Kontakt

Frågor och information om programmet:

Leos Müller, forskningsledare, CEMAS, Stockholms universitet
E-post: leos.muller@historia.su.se
Om Leos Müller (extern webbplats)

Anna Arnberg, enhetschef, Statens maritima och transporthistoriska museer
E-post: anna.arnberg@smtm.se

Elin Heppling, assistent
E-post: elin.heppling@historia.su.se

Frågor om respektive delprojekt:

Kontakta den anknutna forskaren, kontaktuppgifter finns på varje delprojekts webbsida.

Övriga medverkande forskare:

Jim Hansson, Patrik Höglund, Mikael Fredholm och Håkan Altrock, marinarkeologer, Statens maritima och transporthistoriska museer

Anna Maria Forssberg, Fredrik Kämpe och Andreas Linderoth, historiker, Statens maritima och transporthistoriska museer

Mirja Arnshav, arkeolog, Statens maritima och transporthistoriska museer

Ingvar Sjöblom, historiker, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Niklas Eriksson, arkeolog, institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

Simon Ekström, etnolog, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

Minna Koivikko, marinarkeolog, Museiverket/Museovirasto, Helsingfors, Finland

Delprojekten

Sidan senast uppdaterad: 2021-10-12